Formai követelmények

A dolgozat formai követelményei

A TDK dolgozatot számítógépes szövegszerkesztővel kell elkészíteni az alábbi formai követelmények szerint:

  •          Ajánlott minimális oldalszám: 20 oldal.
  •          Ajánlott maximális oldalszám: 60 oldal.
  •          Lapméret: A4.
  •          Betűtípus: Times New Roman
  •          Betűméret: 12 pt.
  •          Sorköz: 1.5 pt.
  •          Margók: 25.4 mm
  •          Az oldalszám a lap aljára középre kerüljön.
  •          A grafikonok ábrázolása koordináta-rendszerben, pontosan szükséges.

Ajánlott a minta dolgozat, illetve a TDK dolgozatok elkészítéséhez segítséget nyújtó útmutató használata.

 

A kivonatban kötelező módon szerepeljen, az alábbi sorrendben:

•     a szerző(k) család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam);
•     a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos címe, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai;
•     a tudományos munka címe;
•     a kivonat törzsszövege.

A kivonat törzsszövegének hossza legalább 500, legfeljebb 1000 karakter.
A kivonatot magyar és angol nyelven egyaránt el kell küldeni.

 

 

A poszter-prezentáció

A poszter-prezentáció kiírása olvasható itt.